Kā orientēties eko-marķējumu džungļos

Mūsu produktiem un pakalpojumiem ir pieškirti vairāki nozīmīgi vidi saudzējoši sertifikāti un eko-marķējumi. Zemāk atrodiet informāciju par nozīmīgākajiem no tiem.

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

FSC® (Forest Stewardship Council)

The Forest Stewardship Council® (FSC®) ir globāla bezpeļņas organizācija, kura izveidota, lai veicinātu atbildīgu meža apsaimniekošanu visā pasaulē. FSC dod iespēju uzņēmējiem un patērētājiem veikt apzinātu izvēli meža produkcijas iegādē. Tādā veidā, iesaistot tirgus dinamikas spēku, FSC rada pozitīvas pārmaiņas.

PEFC.jpg

PEFC ™  (Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma)

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ir starptautiska, neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas labas mežsaimniecības prakses ievērošanu mežā, koksnes un nekoksnes meža produktu ieguvi, ievērojot augstākos ekoloģiskos, sociālos un ētikas standartus, sertifikāciju veic visā meža produktu piegādes ķēdē.

PCF.png

PCF (Bezhlora ražošanas tehnoloģija)

Otrreizējās pārstrādes šķiedras papīru un materiālu ražošanas balināšanas procesā netiek izmantots hlors (Processed Hlorine free) un to saturošas vielas.

EU.jpg

Eko-marķējums - EU ECOLABEL

EU Ecolabel ir sertifikāts, ko pārvalda Eiropas Komisija ar neatkarīgām un objektīvām organizācijām. ES ekomarķējums garantē ļoti zemu vides ietekmi papīra ražošanā, pateicoties zemām gaisa un ūdens emisijām, samazinot elektroenerģijas patēriņu, uzlabojot atkritumu reģenerāciju un veicot preventīvus pasākumus cilvēku veselībai.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle Certified® ir globāls standarts, kas attiecas uz produktiem, kas paredzēti aprites ekonomikai

Cradle to Cradle Certified® ir cienījama zīme, kuras pamatā ir 5 prasību kategorijas: materiāla izcelsme, produktu cirkularitāte, tīra gaisa un klimata aizsardzība, ūdens un augsnes pārvaldība un sociālā atbildība.