Korporatīvā informācija, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi vides saudzēšanā, Iepakojums

Vides pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 14001

14 dec. 2023 — ISO 14001; Sertifikācija; Vides pārvaldības sistēma.
Drukāt
Landing Page picture article 1096x519 kopija.jpg

Ar prieku informējam, ka 2023. gada nogalē Antalis AS Latvijā ir paplašinājis savu sertifikātu klāstu ar ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas sertifikātu. Šis sasniegums ir apliecinājums mūsu ilgtspējīgai pieejai biznesā, samazinot vides riskus un nodrošinot atbildīgu resursu izmantošanu. Ieviešot efektīvu vides pārvaldības sistēmu, mēs ne vien uzlabojam savas darbības efektivitāti, bet arī demonstrējam vēlmi būt zaļākiem un ilgtspējīgākiem, radot pozitīvu ietekmi uz vidi.

Ar prieku informējam, ka 2023. gada nogalē Antalis AS Latvijā ir paplašinājis savu sertifikātu klāstu ar ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas sertifikātu. Šis sasniegums ir apliecinājums mūsu ilgtspējīgai pieejai biznesā, samazinot vides riskus un nodrošinot atbildīgu resursu izmantošanu. Ieviešot efektīvu vides pārvaldības sistēmu, mēs ne vien uzlabojam savas darbības efektivitāti, bet arī demonstrējam vēlmi būt zaļākiem un ilgtspējīgākiem, radot pozitīvu ietekmi uz vidi.

Kas ir ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas sertifikāts?

ISO 14000 sērija ir vides pārvaldības standarts, ko izstrādājusi ISO standarta attīstības komiteja TC207. Šī sērija ir paredzēta, lai aptvertu visus ar organizācijām saistītos vides jautājumus, un tā ir resurss organizācijām, lai noteiktu prioritātes videi un pārvaldītu un kontrolētu šo ietekmi.

Vides pārvaldības sistēma ISO 14001 būtībā ir pārvaldības modelis, kas izveidots, pamatojoties uz riska analīzi, kura mērķis ir samazināt dabas resursu izmantošanu un samazināt kaitējumu augsnei, ūdenim un gaisam.

ISO 14000 sērija ir standartu kopums, kura mērķis ir samazināt dabas resursu izmantošanu un samazināt augsnes, ūdens un gaisa postījumus. Tas ir balstīts uz vides veiktspējas uzraudzību un nepārtrauktu uzlabošanu un nosaka atbilstību nosacījumiem, kas noteikti attiecīgajos tiesību aktos un likumos par vides faktoriem.

ISO 14001 sertifikāts ir ISO sertifikāts, kas palīdz organizācijām labāk izpildīt savus pienākumus vides jomā un ietaupīt ar vidi saistītās izmaksas.

Pasaulē ir pieņemts, ka resursi nav bezgalīgi un ka produktu un darbību ietekme uz vidi nav vietēja un reģionāla, bet gan globāla. ISO 14001, kas ir sagatavots, ņemot vērā šo faktu, ir vadības sistēma, izveidota vides īpašību un dabiskās struktūras aizsardzībai. Lai arī ISO 14001 standarts nodrošina pamatu efektīvākai ar vidi saistīto risku un iespēju pārvaldībai, tā mērķis ir arī samazināt rūpniecības organizāciju darbības radīto kaitējumu videi un samazināt enerģijas un izejvielu patēriņu.

Šajā programmā par atsauci tiek izmantoti Eiropas Savienības Vides likumi, kur viens no standarta aspektiem ir izpildīt juridiskās prasības, turklāt vides vadības sistēmas standarti un kvalitātes vadības sistēmas standarti daudzos punktos parāda kopīgas iezīmes. ISO 14001 nodrošina, ka organizācijas tiek sistemātiski pilnvarotas, vienlaikus ievērojot vides noteikumus, lai efektīvāk izmantotu resursus. Organizācija, kurai ir Vides vadības sistēmas sertifikāts, ir noteikusi savu darbību ietekmi uz vidi, novērtējusi rezultātus, pārņēmusi problēmas un pabeidza pasākumus vides piesārņojuma novēršanai. Tajā pašā laikā tas nozīmē, ka tā turpina nepārtrauktus uzlabojumus attiecībā uz vidi.

 

iso.jpg

ISO 14001 priekšrocības

  • Uzlabota vides aizsardzības efektivitāte: ISO 14001 ieviešana ievērojami samazina atkritumu rašanos, resursu patēriņu un piesārņojošo vielu emisijas, tādējādi līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi.
  •  Atbilstība normatīvajiem aktiem: Standarts palīdz izprast un izpildīt vides tiesību aktu prasības, palīdzot organizācijām izvairīties no iespējamām soda naudām, sodiem un tiesvedībām.
  •  Izmaksu ietaupījums: Efektīva resursu izmantošana, atkritumu samazināšana un racionalizēti procesi bieži vien ļauj ievērojami samazināt izmaksas, tādējādi kompensējot EMS ieviešanas un uzturēšanas izmaksas.
  •  Ieinteresēto personu un klientu uzticība: Tirgū, kurā arvien vairāk tiek novērtētas zaļās iniciatīvas, ISO 14001 sertifikācija stiprina uzņēmuma reputāciju un veicina un klientu lojalitāti. 
  •  Riska pārvaldība: ISO 14001 nodrošina instrumentus vides risku identificēšanai, novērtēšanai un pārvaldībai.
  •  Darbības izcilība: Standartā ietvertie nepārtrauktu uzlabojumu principi var veicināt racionalizētu darbību, samazināt atkritumu daudzumu un palielināt produktivitāti.

 

Antalis Latvia ISO 14001 sertifikāts 2023

Avots :ISO: Global standards for trusted goods and services

 

Uz e-veikalu