Antalis pamatvērtības un rīcība

Mūsu pamatvērtības ir tās, kuras, mūsuprāt, mums ir vissvarīgākās. Lai arī mūsu uzņēmums nepārtraukti mainās - vērtības paliek nemainīgas - tās palīdz mums veidot pozitīvu komandu, kura spēj sasniegt jebkuru mērķi.

Booklet.jpg

Četras pamatvērtības, kuru pamatā ir TEAM princips:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • KOMANDAS GARS

CIEŅA - izprast un atzīt citu prasmes un spējas; apzināties viedokļu daudzveidību un atšķirīgu pārliecību ikdienas aktivitāšu veikšanā.

ATKLĀTĪBA un VAĻSIRDĪBA - ar uzticību un aizrautību pieņemt vērā jaunas un atšķirīgas idejas, koncepcijas un prakses; atklāti dalīties savās domās un patiesi izvērtēt to atbilstību un godīgumu.

SADARBĪBA - veidot efektīvu sadarbību ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem, lai vairotu izdevības un iespējas uzņēmumā; dibināt iedrošinošas, daudzveidīgas attiecības, kas sekmē efektīvu darbību ikdienā.

IMG-trust-2.jpg

  • IESPĒJAS un UZTICĒŠANĀS

PARTNERĪBA – veidot attiecības, kas balstītas uz indivīdiem un komandu, lai sasniegtu kopīgos mērķus; pilnvarot un atbalstīt, lai nodrošinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

ATBALSTS - nepārtraukti nodrošināt atbalstu komandai; mudināt koncentrēties uz galveno, virzīties tālāk un sniegt pozitīvu ieguldījumu.

ATZINĪBA - izprast un atzīt indivīdu un komandas darbu un sasniegumus; atzīt kā vērtību jaunu zināšanu apguvi un nodrošināt konstruktīvu atgriezenisko saiti.

IMG-account-2.jpg

  • ATBILDĪBA

UZŅEMTIES ATBILDĪBU - aktīvi pieņemt lēmumus par uzdevumiem un mērķiem; atklāti apzināties, ka šīs darbības ietekmēs kopējo rezultātu; izvērtēt rezultātus, lai nepārtraukti mācītos un pilnveidotos.

KONCENTRĒŠANĀS UZ KLIENTU – galveno uzsvaru savās darbībās likt uz klientu vajadzībām; nodrošinot izcilu klientu servisa līmeni, lai veidotu, attīstītu un stiprinātu ilgtermiņa sadarbību ar klientiem.

GODĪGUMS - uzturēt un atbalstīt saprātīgus principus un standartus, kas atspoguļo uzņēmējdarbības galvenās vērtības; brīvi un tieši vēstīt par iecerēm, idejām un sajūtām.

IMG-mindset-2.jpg

  • PĀRMAIŅĀM ATVĒRTS PRĀTS

ELASTĪGUMS - labprātīgi vēlēties un spēt pielāgoties, lai sasniegtu kopējos mērķus; būt atvērtiem pārmaiņām, jaunai informācijai; proaktīvi pielāgoties mainīgiem apstākļiem vai negaidītiem šķēršļiem.

LĪDERĪBA - vadīt, motivēt un attīstīt citus, lai viņi rādītu savu labāko sniegumu; aktīvi plānot izmaiņas un būt labākajam paraugam.

NEPĀRTRAUKTA UZLABOŠANA - censties atrast labākās darbības prakses un veikt pasākumus, lai uzlabotu esošos apstākļus un procesus;būt radošiem, lai identificētu iespējas, ieviestu risinājumus un apzinātos nepārtrauktu pārmaiņu nozīmīgumu.