• Pieņemšana darbā

Mums ir vienota darbā pieņemšanas politika visā Antalis Grupā. Tas atvieglo iekšējo mobilitāti, atbildību un vienlaikus palīdzot piesaistīt jaunus talantus.

  • Ienākšana kolektīvā

Īpašu uzmanību pievēršam jūsu pirmajai dienai kopā ar mums. Iespēja iepazīties ar komandu, uzņēmumu un tā darbību ir ļoti būtiska jūsu turpmākajā darbā.

  • Veiktspējas vadība

Visa komanda gūst labumu no vienota procesa, kas palīdz novērtēt individuālo un kolektīvo sniegumu un identificēt katra darbinieka attīstības vajadzības.

  • Attīstība

Darbības pārvaldība ļauj identificēt komandas attīstības vajadzības un pielāgot attīstības programmas, kas palīdz stiprināt nodarbinātību un atbalstu darbiniekiem.

  • Talantu vadība

Esam ieviesuši talantu piesaistīšanas un attīstīšanas stratēģiju - esam identificējuši prasmes, kas mums būtiskas šodien un nākotnes biznesa izaicinājumiem.

  • Mans viedoklis

Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot uzņēmuma kultūru un regulāri apkopot atsauksmes, izmantojot darbinieku aptaujas un viedokļu apmaiņas.