Antalis Kandidātu personas datu aizsardzības politika

1. Iesniegtie dati

Iesniegtie dati: Kandidātam piesakoties Antalis vakancēm tiešsaistē, Antalis apstrādā obligātajos laukos iesniegtos personas datus. Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz likumīgo mērķi atlasīt piemērotus kandidātus vakancēm, kuras tiek piedāvātas uzņēmuma tīmekļa vietnē. Prasīto personas datu sniegšana Antalis ir brīvprātīga, tomēr šī informācija ir nepieciešama, lai pieteikums tiktu saņemts. Jebkura personāla atlases procesa laikā mēs apkopojam sekojošus personas datus:

• Identifikācijas un kontaktinformācija (uzvārds, vārds, dzimums, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, telefona numurs),

• Rezumē, fotogrāfija, informācija par izglītību un līdzšinējo karjeru, pavadvēstule, intereses un visa informācija, kas savākta interviju laikā,

• Jebkura informācija, kuru jūs brīvprātīgi sniedzat darbā pieņemšanas procesa ietvaros (profesionālās atsauksmes, diplomi, apmācības utt.).

Šos datus mums var sniegt trešās puses, piemēram, personāla atlases organizācijas vai atsauksmēm norādītās kontaktpersonas, kuras jūs varētu būt mums norādījis personāla atlases procesa laikā.

Šī informācija ir nepieciešama jūsu pieteikuma apstrādei saistībā ar vienu vai vairākiem Antalis darba piedāvājumiem. Automātiska un/vai manuāla datu apstrāde tiks veikta visa personāla atlases procesa laikā, tādējādi nodrošinot sazināšanos ar jums kā šī procesa dalībnieku, kā arī vispārīgi – jūsu pieteikuma pārvaldībai. Tā kā Antalis ir starptautiska grupa, jūsu personas dati tiks apstrādāti arī ārpus Eiropas Savienības. Ja esat pieteicies vakancei mūsu interneta vietnē - portālu un informāciju par jums glabās un apstrādā mūsu pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas vairākās pasaules valstīs. Darbā pieņemšanas procesā iespējams arī, ka personas datus, ko esat iesniedzis saistībā ar pieteikumu, var nodot un/vai tiem piekļūt daži no Antalis meitasuzņēmumiem, kas var atrasties visā pasaulē, un visās valstīs, kurās darbojas Antalis grupas uzņēmumi. Šiem adresātiem būs piekļuve jūsu datiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams tiem pašiem mērķiem, kas minēti iepriekš. Ja saņēmēji atrodas valstī, kura nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni VDAR (GDPR) izpratnē, lai droši pārsūtītu jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, Antalis izmanto līguma standartklauzulas, kā arī ES un Amerikas Savienoto valstu datu aizsardzības vairoga (Privātuma vairoga) piedāvāto aizsardzību datu pārsūtīšanai uz Amerikas Savienotajās valstīs reģistrētiem uzņēmumiem.

2. Datu uzglabāšanas ilgums

Jūsu personas dati tiks glabāti vismaz 1 gadu no jūsu pieteikuma saņemšanas brīža. Datu glabāšanas termiņš var tikt pagarināts - atbilstoši piemērojamam noilgumam.

3. Jūsu tiesības

Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums ir šādas tiesības: • Tiesības uz piekļuvi (bez maksas), pārveidošanu un labošanu, uz dzēšanu, tiesības ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības dzēst jūsu personas datus. • Jūs varat arī lūgt paskaidrojumus par datu apstrādi un/vai likumīgu iemeslu dēļ varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi. • Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. • Visbeidzot, jūs varat iesniegt mums "īpašas vadlīnijas" rīcībai ar personas datiem jūsu nāves gadījumā. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistiem - HRHQ@antalis.com

 

Papildinformāciju, lūdzu, skatiet Antalis paziņojumā par datu konfidencialitāti.