IENĀKOŠĀ KRAVA (3).jpg (IENĀKOŠĀ KRAVA - 2)

Kravu izkraušana tiek veikta darba dienās laika posmā no 8:00 līdz 16:00

Uzņēmuma teritorijā:

 • nav atļauts braukt ātrāk par 20 km/h,
 • nav atļauts pārvietojoties pa teritoriju bez atstarojošās vestes,
 • nav atļauts atrasties alkohola vai narkotisko vielu ietekmē,
 • atļauts smēķēt  tikai tam paredzētajā vietā,
 • nav atļauts piesārņot teritoriju, atkritumi jāizmet tiem paredzētajā vietā.

 

Darbības kravas izkraušanai:

 • auto jānovieto drošai stāvēšanai;
 • ar kravu saistītie dokumenti jāiesniedz pa lodziņu, kas atrodas pie 7.rampas;
 • saņemot info ar rampas numuru, rindas kārtībā jāpiebrauc pie norādītās rampas uz izkraušanu;
 • piebraucot pie norādītās rampas:
  • izslēgt aizdedzi un izņemt atslēgas no aizdedzes;
  • fiksēt auto riteņu mehānisku nobloķēšanu;
 • sagatavot kravu drošai izkraušanai :
  • noņemt siksnas un stiprinājumus;
  • nodrošināt brīvu piekļuvi izkraujamai kravai (atbrīvot no šķēršļiem, kas varētu traucēt piekļuvi kravai - lieki priekšmeti, citas kravas)

 

Noliktavā drīkst ienākt un uzturēties tikai ar Antalis AS darbinieka atļauju;

Aizliegts pārvietoties pa Antalis AS telpām, kas nav izkraušanas zonā;

Kraušanas procesa laikā aizliegts atrasties kraušanas zonā (uz rampas, kravas auto piekabē u.t.t.)

Nobraukšanu no rampas atļauts veikt tikai ar Antalis AS darbinieka atļauju.

Ārkārtas situācijas, kas var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi (t.sk. eļļas vai degvielas noplūde), ziņot Antalis AS darbiniekam.

Papildus informācijas iesniegšanai vai saņemšanai, lūdzu, rakstīt uz e-pastu:  antalislv@antalis.com .