Intervijas, Iepakojums

Starptautiskā vides aizsardzības diena

05 jūn. 2023 — Ilgtspēja; FSC sertifikācija
Drukāt
FSC/PEFC certification for sustainable packaging

FSC® marķējums ir spēcīgs CSR (korporatīvās sociālās atbildības) rīks, kas palīdz uzņēmumiem izpildīt juridiskās prasības, uzlabot piekļuvi tirgum un saglabāt meža vērtību.

FSC® marķējums ir spēcīgs CSR (korporatīvās sociālās atbildības) rīks, kas palīdz uzņēmumiem izpildīt juridiskās prasības, uzlabot piekļuvi tirgum un saglabāt meža vērtību.

Laikā, kad vides jautājumi kļūst par vēl nepieredzētu izaicinājumu, rūpnieciskais iepakojums ir nozīmīga svira uzlabojumiem.

Karoline Winkler, Vācijas Antalis pārdošanas nodaļas vadītāja, atbildīga arī par uzņēmuma FSC/PEFC procesa ieviešanu, atbild uz jautājumiem par FSC un PEFC.

 

 

 

Kokšķiedra ir izejviela daudziem ekoloģiski atbildīgiem un videi draudzīgiem iepakojumiem. Kādi ir galvenie vides izaicinājumi, ar kuriem Jūs šodien saskaraties?

Šobrīd daudzviet uzmanības centrā ir videi draudzīgs iepakojums un ilgtspēja. Mēs saņemam daudz jautājumu, kas aptver dažādas vides tēmas: klimata pārmaiņas, resursu izmantošana, piesārņojuma mazināšana, aprites ekonomika... utt. Kopā ar mūsu piegādātājiem un dizaina centriem mēs darām visu iespējamo, lai apmierinātu mūsu klientu pieprasījumu pēc videi draudzīgākiem iepakojuma produktiem. Iepakojums no koksnes šķiedrām un sertifikācijas nepieciešamība (FSC un/vai PEFC) ļoti bieži ir piemērots risinājums daudziem no šiem jautājumiem. Protams, iepakojums ir attiecīgi jāprojektē, jāražo un jāizmanto.

 

Kāda ir veiksmes atslēga, lai risinātu šīs vides problēmas?

80% no visu produktu (tostarp iepakojuma) ietekme uz vidi rodas projektēšanas posmā. Antalis var proaktīvi ietekmēt dizainu, izmantojot mūsu starptautiskos iepakojuma dizaina centrus, lai galu galā iegūtu videi draudzīgāku produktus. No otras puses, ir arī svarīgi uzraudzīt, kur mēs iegūstam šos izstrādātos produktus. Lai to paveiktu, mēs cieši sadarbojamies ar mūsu piegādātājiem, veicot pārbaudes (par ētiku, darbu, vidi), īpašu uzmanību pievēršot koksnes ieguvei un meža apsaimniekošanas sistēmām. Tieši tādēļ Antalis ir veiksmīgi sertificēts FSC un PEFC kopš 2010. gada, aptverot lielāko daļu tā meitasuzņēmumu.

 

Vai  klienti atzinīgi vērtē šo procesu? Vai klientiem ir īpašas prasības attiecībā par FSC/PEFC?

Pēdējo gadu laikā ir pieaugusi prasība pēc FSC/PEFC produktiem. Agrāk šie pieprasījumi nāca no dažām konkrētām nozarēm, īpaši no pārtikas iepakojuma nozares. Šodien FSC/PEFC piegādes ķēde ir skaidrs nosacījums, mēs nevaram noslēgt līgumu bez pierādījumiem par ilgtspējīgu ieguvi. Turklāt Antalis uzņēmumu grupas pievienošanās FSC/PEFC sertifikācijai, ļauj mums proaktīvi piedāvāt ilgtspējīgus risinājumus arī citām nozarēm.

Šodien vairāk nekā jebkad agrāk uzņēmums Antalis ir apņēmies risināt ar vidi saistītus jautājumus (klimata pārmaiņas, resursu izmantošana, piesārņojuma mazināšana, aprites ekonomika) un piemērot šo paraugpraksi, lai atbalstītu klientu vajadzības ar videi draudzīgiem iepakojuma risinājumiem.