Sadarbība ar starptautiski atzītiem piegādātājiem
Labākie iepakojuma risinājumi tieši jums
Sadarbība ar piegādātājiem
Starptautiska partnerība un atbalsts

Jums labākais vai nekas!

Mēs atbalstām klientus viņu uzņēmējdarbības izaicinājumos sadarbībā ar starptautiski atzītiem piegādātājiem, kuriem ir atbildīga tirgus pieeja. Mēs iegūstam, izmantojot spēcīgu partnerību, piegādātāju tehnisko atbalstu un cenu konkurētspēju. Mūsu mērķis ir kļūt par mūsu stratēģisko piegādātāju nozīmīgāko partneri.
 

Home-page-page-supplier-intro2.jpg

Kāpēc sadarboties ar starptautiski atzītiem piegādātājiem

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-30.png

Pieredzes un zināšanu apmaiņa par produktiem un tirgus tendencēm

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-33.png

Mūsu piegādātāju tehniskais atbalsts novatorisku, pielāgotu risinājumu izstrādē

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-31.png

Partnerība ar vairāk nekā 2000 iepakojuma produktu piegādātājiem pasaulē

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-34.png

Labākie nosacījumi, pateicoties lielākiem pirkumu apjomiem

Fakti un skaitļi

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-35.jpg

Vairāk kā 2 000 piegādātāju pasaulē

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-39.jpg

Piegādātāju tīkls 28 pasaules valstīs

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-37.jpg

Vairāk nekā 56 000 klientu pasaulē

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-36.jpg

Aptuveni 7 600 iepakojuma produktu

Mūsu starptautiskie partneri

SUPPLIERS_Antrak.jpg

Antalis ilgtspējīga piegādes ķēde

Platformas Antrak mērķis ir stiprināt Antalis piegādes ķēdes izsekojamību un atbildību. Apkopojot izsmeļošu informāciju par piegādātāju globālo korporatīvo sociālo atbildību, produktu normatīvo aktu atbilstību datiem un saistītajiem ražošanas sertifikātiem, šis rīks palīdz Antalis būt ilgtspējīgas piegādes ķēdes pārvaldības priekšgalā, uzņemoties atbildību un garantējot klientu veikto pasūtījumu piegādes.
Katrs piegādātājs tiek rūpīgi izvērtēts, apkopojot, pārbaudot un saskaņojot informāciju par tiem. Pēc pārbaudes integrētais modulis identificē visus iespējamos riskus, kas saistīti ar piegādātāju un tiek pieņemti lēmumi, lai mazinātu identificēto risku.