Let's protect the future!
Antalis vides rīks
Green Card - visaptveroša
vides informācija

GREEN CARD - visaptveroša vides informācija par iepakojuma produktiem

Iegādājoties iepakojumu, klienti ņem vērā daudz un dažādus vides kritērijus.Lai klientus atbalstītu, Antalis ir izstrādājis rīku GREEN CARD, kas: 

  • piedāvā visaptverošu vides informāciju par iepakojuma produktiem.
  • palīdz klientiem novērtēt produktu veiktspēju saskaņā ar noteiktiem vides kritērijiem.

 

*Meklē GREEN CARD logo pie iepakojuma produktiem Antalis.lv  e-veikalā un apskati tā sniegtās informācijas iespējas.

green-card-detail.jpg

Uzņēmums Antalis sadarbībā ar IFOP 2021.gadā veica aptauju 600 B2B klientiem, kas atklāja, ka mūsdienu klienti cenšas ieviest videi draudzīgākus paradumus. Zaļā karte ir veidota, pamatojoties uz 4 galvenajām vides problēmām, ar kurām saskaras mūsu klienti. Antalis mērķis ir tos atbalstīt, sniedzot visaptverošu vides informāciju par produktiem.

GSS-picto-7.jpg (PICTO-41)

PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANA

REACH regula pieprasa visu Eiropā izmantoto ķīmisko vielu identificēšanu un reģistrāciju: jebkurš produkts, uz kuru neattiecas aizliegums vai ierobežojums, ir atļauts;

 
GSS-picto-4.jpg (PICTO-2)ILGTSPĒJĪGA RESURSU IZMANTOŠANA 
  • % pirmreizējas bio izcelsmes materiāla īpatsvars;
  • % no pārstrādātā ražošanas atlikuma materiāla masas (PIR);
  • % no pēc patēriņa otrreizējās pārstrādes materiāla masas (PCR );
  • produktu atkārtota izmantošana.
GSS-picto-8.jpg

KLIMATA IZMAIŅAS
  • Oglekļa emisija
  • SEG (siltumnīcas efektu izraisošu gāzu) emisijas
GSS-picto-2.jpg

BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANA
  • Sertificēts resurss
  • Cita informācija par vidi, piemēram, ražošanas apgabals

Uzzini vairāk par Antalis vides rīku - GREEN CARD

ANTALIS VIDES RĪKI

Videi draudzīga
iepakojuma izvēle
ir Tavās rokās!

Atklājiet Antalis vides rīkus
Green Star System™ un Green Card

SKATĪT BUKLETU
Eco-friendly packaging

Insert_survey.jpgAntalis klientu aptauja par vides jautājumiem

gss_small.jpg

Green Star System, ilgtspējīgu produktu klasifikācija

Insert_protect-the-future.jpg

Uzņēmuma Antalis apņemšanās