Antalis mērķis ir kļūt par neapstrīdamu zaļo līderi papīra nozarē, nosakot skaidrus un saprotamus standartus.

img-green-connection-1.jpg

Iniciatīva - The Green Connection

Antalis mērķis ir kļūt par neapstrīdamu zaļo līderi papīra nozarē, nosakot saprotamus standartus. Grupa ir vienmēr strādājusi ciešā sadarbībā ar tās piegādātājiem, klientiem un citām iesaistītajām pusēm, lai apvienotu novatorismu, pievienoto vērtību un centienus pēc izcilības vides jomā, un ir atbalstījusi visu tās organizāciju vietējos ilgtspējīgas attīstības centienus caur tādām iniciatīvām kā Zaļās nedēļas, Zaļās dienas, Zaļā brošūra..

Lai nodrošinātu vienotu vēstījumu trīs atšķirīgajos darbības virzienos un realizētu pastāvīgu, strukturētu un ekoloģiski atbildīgu stratēģiju visas grupas mērogā, Antalis ievieš korporatīvu zaļo identitāti ar nosaukumu “Antalis Green Connection”. Tas nozīmē, ka turpmāk šāds ekoloģiski atbildīgs komunikācijas rīks – „zaļais zīmogs” būs Antalis atšķirības zīme, viegli atpazīstams logo ikkatrā uzņēmuma darbībā, kas attieksies uz ekoloģiski atbildīgiem projektiem vai iniciatīvām.

Zemāk minētas vairākas saistības, ko apzīmē Antalis “zaļais zīmogs” un kuras atbalsta grupas mērķi būt par līderi apkārtējās vides atbildības jomā.

img-green-connection-2.jpg

Antalis "The Green Star System ™"

Antalis ir izveidojis vienu no daudzveidīgākajiem videi draudzīgu produktu piedāvājumiem. Lai palīdzētu klientiem atrast ekoloģiski atbildīgu papīru, Antalis ir radījis un attīstījis “zaļo zvaigžņu sistēmu” - Green Star SystemTM. Balstoties uz šīs sistēmas pamatprincipiem, ekoloģiski atbildīgam papīram ir jābūt marķētam ar vismaz trim zvaigznēm.

img-green-connection-6.jpg

Videi draudzīgu produktu sortiments

Antalis izstrādā un pārdod arvien plašāku videi draudzīgu produktu klāstu, nodrošinot, ka tie nāk no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, kuriem ir starptautiski atzīti marķējumi un sertifikācijas. Mūsu uzņēmums vēlas dot ieguldījumu rūpēs par vidi - veidojot un piedāvājot vidi saudzējošu papīru un materiālu klāstu, nodrošinot ar pilnvērtīgu informāciju par produktu izcelsmi, ražošanu un pārstrādi. 

img-green-connection-5.jpg

Multi-site  FSC ® and PEFC csertifikācija

Antalis ir pirmais papīra izplatītājs tirgū, kas ieviesis daudzpusīgu FSC® un PEFC™ sertifikāciju, lai nodrošinātu pilnīgu izsekojamību visā piegādes ķēdē. Tiek veikti auditi gan loģistikas, gan arī informācijas sistēmās, mārketinga un pārdošanas procesos. Standartu pielietošana nozīmē, ka visām sertificētajām valstīm ir jāatbilst vienādām vides prasībām attiecībā uz saviem klientiem. Patlaban šajā programmā piedalās 35 Antalis uzņēmumi visā pasaulē.

Videi draudzīgai saziņai

Mēs vēlamies sniegt savu artavu, kā pretnostatījumu mītiem par papīra kaitīgumu videi. Esam izstrādājuši un izveidojuši komunikāciju instrumentus, kuri balstās uz labi argumentētu, racionālu, uzticamu informāciju, pamatotu ar faktiem un skaitļiem par to, cik lielā mērā mūsu nozare ir faktiski atbildīga par apkārtējo vidi. Šos instrumentus var izmantot ikviens no Jums - tiem ir neitrāls, informatīvs un izglītojošs raksturs. Piemēram mūsu video „DID YOU KNOW?”. Ja ikviens no Jums izmantos šos komunikāciju instrumentus - gan paši, gan Jūsu klienti - mēs sasniegsim tūkstošiem cilvēku un vairāk.