Darba laiks: 8.30 - 18.00
Sazinieties ar mums

Antrak® - Antalis ilgtspējīgas piegādes ķēde

Atklājiet kā Antalis stiprina izsekojamību un nodrošina atbildību par piegādes ķēdi.

img-antrak-logo.jpg

 

Gandrīz 300 piegādātāju KSA informācija apkopota vienā platformā

Apkopojot izsmeļošu informāciju par piegādātāju globālo korporatīvo sociālo atbildību (KSA), produktu normatīvo aktu atbilstības datiem (ieskaitot pilnīgu izsekojamību) un ar tiem saistīto ražošanas vietu sertifikātus, Antrak® nostāda Antalis ilgtspējīgas piegādes ķēdes pārvaldības priekšgalā un sniedz klientiem pilnīgas garantijas un atbild par produktiem, kuri tiek piedāvāti pasūtījumiem.

Antrak ® - saskaņoti un izsmeļoši piegādes ķēdes dati vienā sistēmā

Apkopojot, centralizējot un novērtējot visaptverošu informāciju par piegādes ķēdes izsekojamību, Antalis spēj ne tikai sniegt klientiem stingrus KSA akreditācijas datus; tas arī veicina ciešas, pārredzamas attiecības ar piegādātājiem. Viņi savukārt gūst labumu no platformas, jo ir iespēja apkopot informāciju, kas bieži tiek izkaisīta visā viņu organizācijā. Antalis ir vienīgais papīra tirgotājs, kurš ir ieviesis tik pilnīgu sociālās un vides datu vākšanas un izsekošanas platformu.

Tiek pārbaudīta savāktās informācijas saskaņotība un pēc pienācīgas pārbaudes integrētais modulis identificē visus iespējamos riskus, kas saistīti ar piegādātāju (sākot no produktā izmantotajām koku sugām līdz izcelsmes valstij). Pēc tam Antalis iekšējā komiteja ir atbildīga par jebkādu darbību veikšanu, lai mazinātu identificēto risku.

Antrak® detalizēti

Papildus vispārējai uzņēmējdarbības un kontaktinformācijai piegādātājiem tiek lūgts aizpildīt anketu, kurā sniegta izsmeļoša informācija par:

  • Globālā KSA informācija
    KSA pārskati, koplīgumi, vides standartu ieviešana, biznesa ētikas pasākumi, darba drošība, vienlīdzīgas iespējas, cilvēktiesību ievērošana un darba apstākļi.
  • Produktu atbilstība normatīvajiem aktiem
    Atbilstība ES koksnes regulām (koku sugas, ko izmanto papīra ražošanā un izcelsmes valstī), ES REACH direktīvai, FSC® un PEFC standartiem, papīra ražošanā un izcelsmes valstī), ES REACH direktīvai, FSC® un PEFC standartiem, saskare ar pārtiku regulai, atkritumu direktīvām…, kā arī vides aizsardzības raksturlielumi, piemēram, pārstrādāto šķiedru procentuālais daudzums. Jāiesniedz sertifikāti, kas apliecina atbilstību
  • Ražotnes dati
    ISO sertifikāti, atļaujas derīguma termiņš, nelaimes gadījumu skaits uz vietas utt.