Dokumentu kabatiņas

Pašlīmējošas polietilēna (PE) kabatiņas pavaddokumentu, informatīvu un reklāmas materiālu, instrukciju piestiprināšanai pie preces.