Rūpes par vidi

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Mūsu  virzība uz ilgtspējīgu attīstību

Antalis ir to uzņēmumu skaitā, kuriem vides saudzēšana ir viena no pamatatbildībām.

Savā uzņēmumā esam izstrādājuši ilgtspējīgas attīstības programmu, kuras pamatā ir piecas korporatīvās sociālās atbildības jomas: atbildība par mūsu uzņēmējdarbību un par klientiem, par uzņēmumā strādājošajiem, par vidi mums apkārt, par novadu, kurā strādājam, un valsti, kurā dzīvojam. Cenšamies pildīt programmā iestrādātos solījumus, un mūsu rīcība ir apliecinājums, ka esam uz pareizā ceļa.

 

Antalis ilgtspējīgās attīstības stratēģija pierāda uzņēmuma nopietno un atbildīgo attieksmi pret vidi.

Mēs apzināmies, cik svarīgi ir iegūt koksni no legāliem, ilgtspējīgiem un labi apsaimniekotiem piegādes avotiem. Mēs apņemamies izmantot šādu piegādātāju koksni un atbalstīt tādus mežrūpniecības saimniecības plānus, kas veicina ilgtspēju. Mūsu piegādātāju atbilstība šādiem standartiem ir galvenā mūsu atbildīgas ražošanas politikas prasība. „Sequana” ilgtspējīgas celulozes un papīra ražošanas politika.

Kopš 2010. gada augusta Antalis International sastāvā esam saņēmuši grupas (Multi-site) FSC® Piegādes ķēdes sertifikātu un PEFC Piegādes ķēdes sertifikātu.

Visiem mūsu produkcijas piegādātājiem ir ISO 14001 sertifikāts, kas apliecina videi draudzīgu produktu ražošanu EMAS sertificētās rūpnīcās. Antalis Latvijas sortimenta produktu ražošanā netiek izmantots elementārais hlors, daudzi papīra veidi tiek ražoti no koksnes, kas iegūta atbildīgi apsaimniekotos mežos. To garantē mežu sertifikācijas programmas FSC un PEFC.

Piedāvājam arī papīru un aploksnes no otrreizēji pārstrādātām šķiedrām, ar ekomarķējumiem, vairākumam uzņēmuma sortimenta higiēnas produktiem piešķirta Ziemeļvalstu gulbja zīme.

Visu mūsu produktu piegādātāju un ražotāju svarīgākais uzdevums ir neapstāties pie sasniegtā un meklēt arvien jaunas iespējas ražot produktus, nodarot iespējami mazāko kaitējumu videi vai strādājot pavisam bez kaitējuma.

Šobrīd mūsu videi draudzīgo produktu sortimentā ir pasaulē atzīti zīmoli, kuri ražoti no 100% otrreizējās šķiedras vai kuru sastāvā ir 25%, 30%, 50%, 70% otrreizējā šķiedra.

Dažus soļus tuvāk tīrai planētai. Ar cieņu pret apkārtējo vidi.

Vēlies pievienoties - jautā Antalis Latvijas komandai!