Par mums

Sales_AC_259x194.jpg

Mūsu  pārdošanas akadēmija

Ieguldījumi mūsu darbiniekos, lai nodrošinātu izcilību klientu apkalpošanā.

Antalis tic, ka pakalpojumiem ar pievienoto vērtību ir īpaši liela nozīme klientu servisā. Tieši tāpēc Antalis veic lielus ieguldījumus gan mūsu vadītāju, gan pārdošanas komandas prasmju uzlabošanā.

Detalizēti izprotot klientu vajadzības, pārdošanas komandas var padarīt klientu sadarbības pieredzi ar Antalis īpašu. Lai sasniegtu šo mērķi, Antalis 2010. gadā nodibināja Antalis pārdošanas akadēmiju – Antalis Sales Academy.

Kopš 2010. gada 24 valstīts 17 valodās ir norisinājušies 300 pārdošanas un vadītāju semināri. Mācībās tiek izmantotas efektīvas izpētes un mācību tehnikas, lai uzlabotu pārdošanu, izmantojot pierādītu pārdošanas metodoloģiju, kas ļauj pārdošanas personālam uzlabot apstākļu noskaidrošanas un klientu servisa prasmes.

Lai pilnībā izprastu, kā pārdošanas process var kopīgi iedarboties, sniedzot klientam atbilstošu pieredzi, mācības ir pielāgotas darbā veiktajiem pienākumiem.

Katrs kurss pārdošanas darbiniekus iepazīstina ar vienkāršiem, efektīviem procesiem, kas izmantojami darba vietā, bet darbinieku progress tiek kontrolēts atbilstoši noteiktai kompetenču sistēmai, izmērot darbinieku prasmju un spēju uzlabojumus. Tagad arī vadītāji regulāri apmāca savas komandas, lai uzlabotu klientiem sniegto pieredzi un optimizētu pareizos pārdošanas kanālus.

Pašlaik Antalis pārdošanas akadēmija ir viena no mūsu četrām galvenajām atšķirības zīmēm. Šī veiksmīgā iniciatīva nākotnē tiks izvērta plašākā mācību piedāvājumā citiem Antalis darbiniekiem un veidos daļu no ambiciozas e-mācīšanās stratēģijas.