Par mums

Culture_&_Values_259x194.jpg

Mūsu  kultūra

Antalis kultūra ir balstīta uz vērtībām un rīcību, kas nosaka veidu, kādā darbojamies kā indivīdi, komandas locekļi un apkalpojot klientus.

Mūsu galvenās vērtības, ko uzskatām par svarīgākajām un kas nosaka mūsu darbu un rīcību, palīdz mums radīt to pozitīvo, uz augstiem rezultātiem virzīto un veiksmīgo organizāciju, kāda esam pašlaik.

 

Mums ir četras galvenās vērtības:

K – komandas gars;

I – iespējas un uzticēšanās;

A – atbildība;

P – pārmaiņām atvērts prāts.

Aiz katras no šīm vērtībām esam identificējuši rīcību, kas raksturo praktiskās ikdienas darbības, kuras palīdz ieviest šīs vērtības dzīvē un palīdzēt mūsu darbiniekiem saprast, ko no viņiem sagaidām.

 

KOMANDAS GARS

 • CIEŅA - izprast un atzīt citu prasmes un spējas; apzināties viedokļu daudzveidību un atšķirīgu pārliecību ikdienas aktivitāšu veikšanā.
 • ATKLĀTĪBA un VAĻSIRDĪBA - ar uzticību un aizrautību ņemt vērā jaunas un atšķirīgas idejas, koncepcijas un prakses; atklāti dalīties savās domās un patiesi izvērtēt to atbilstību un godīgumu.
 • SADARBĪBA - veidot efektīvu sadarbību ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem, lai vairotu izdevības un iespējas uzņēmumā; dibināt iedrošinošas, daudzveidīgas attiecības, kas sekmē efektīvu darbību ikdienā.

 

IESPĒJAS un UZTICĒŠANĀS

 • PARTNERĪBA – veidot attiecības, kas balstītas uz indivīdiem un komandu, lai kolektīvi sasniegtu kopējās intereses vai mērķus; pilnvarot un atbalstīt citus, lai nodrošinātu rezultātus, kas sekmē uzņēmuma ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.
 • ATBALSTS - nepārtraukti nodrošināt atbalstu komandai; atbalstīt un mudināt citus koncentrēties uz galveno un virzīties tālāk, kā arī sniegt pozitīvu ieguldījumu.
 • ATZINĪBA - izprast un atzīt indivīdu, komandu un nodaļu pūliņus un sasniegumus; meklēt vērtību un jaunu zināšanu apguvi visās aktivitātēs, kā arī nodrošināt konstruktīvu atgriezenisko saiti.

 

ATBILDĪBA

 • UZŅEMTIES ATBILDĪBU - aktīvi pieņemt lēmumus par uzdevumiem un mērķiem; atklāti apzināties, ka šīs darbības ietekmēs kopējo rezultātu; izvērtēt rezultātus, lai nepārtraukti mācītos un pilnveidotos.
 • KONCENTRĒŠANĀS UZ KLIENTU – galveno uzsvaru savās darbībās likt uz klientu vajadzībām; nodrošinot izcilu klientu servisa līmeni, lai veidotu, attīstītu un stiprinātu ilgtermiņa sadarbību ar klientiem.
 • GODĪGUMS - uzturēt un atbalstīt saprātīgus principus un standartus, kas atspoguļo uzņēmējdarbības galvenās vērtības; brīvi un tieši vēstīt par iecerēm, idejām un sajūtām.

 

PĀRMAIŅĀM ATVĒRTS PRĀTS

 • ELASTĪGUMS - labprātīgi vēlēties un spēt pielāgoties, lai sasniegtu kopējos mērķus; būt atvērtiem pārmaiņām un jaunai informācijai; proaktīvi pielāgoties mainīgiem apstākļiem vai negaidītiem šķēršļiem.
 • LĪDERĪBA - vadīt, motivēt un attīstīt citus, lai viņi rādītu savu labāko sniegumu; aktīvi gaidīt un plānot izmaiņas un darboties kā labākajam paraugam.
 • NEPĀRTRAUKTA UZLABOŠANA - censties atrast labākās darbības prakses un veikt pasākumus, lai uzlabotu esošos apstākļus un procesus; pielietot radošas metodes, lai identificētu iespējas, ieviestu risinājumus, izmērītu ietekmi un apzinātos nepārtrauktu pārmaiņu nozīmīgumu.
paperman