Par mums

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Mūsu  korporatīvā un sociālā atbildība

Kā ietekmīgākais papīra, iepakojuma risinājumu un vizuālās komunikācijas materiālu izplatītājs, Antalis apzinās, ka tā attīstībā ir jāņem vērā ekonomiskie, sociālie un vides apsvērumi.

Antalis korporatīvā un sociālā atbildība pilnība atbilst Sequana globālajai stratēģijai. Tās mērķis ir nodrošināt, ka grupa un visas tās organizācijas ir atbildīgas par uzņēmuma darbībām, kas saistītas ar ekonomiskajiem, sociālajiem, ētiskajiem un vides jautājumiem.

 

Sequana mērķis ir padarīt rentablu uzņēmējdarbību ilgtermiņā, ar spēcīgām ētiskām un atbildības vērtībām, tostarp ekonomikas, humānajiem, sociālajiem  un vides jautājumiem. Mūsu Atbildība ir nodrošināt, ka grupas pamatvērtības tiek realizētas un pastiprinātas mūsu ikdienas darbā”. Pascal Lebard, Sequana CEO.

Četri mūsu  Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) stratēģijas principi :

- Pārvaldība (KSA politika, biznesa ētika);
- Dabas resursi (izsekojamība, Enerģijas un Ūdens patēriņš);
- Cilvēki (Drošība, prasmes un dažādība);
- Produktu piedāvājums.


Lai realizētu šo apņemšanos, visas Antalis valstis ir pieņēmušas  Ilgtspējības hartu.

Pārvaldība Dabas resursi Cilvēki Produktu piedāvājums

 

Korporatīvās sociālās atbildības politika

Antalis Grupa ir apņēmusies ieviest globālu korporatīvās sociālās atbildības politiku ar aizrautīgām un atbildīgām komandām Eiropā un pasaulē, spēcīgiem un uzticamiem sadarbības partneriem, kas nodrošinās grupas un ikviena meitas uzņēmuma saskaņotu rīcību galveno korporatīvās sociālās atbildības prioritāšu ieviešanu dzīvē. Antalis Grupas politika ir reāla, ar  izmērāmiem mērķiem visās astoņās iniciatīvu jomās.

 

Izsekojamība

Grupas pienākums ir nodrošināt 100% atbildību par  ražoto vai izplatīto produktu izsekojamību un likumību.

Drošība

Grupas atbildība ir nodrošināt darbiniekiem drošu un veselīgu darba vidi. Tādējādi grupas mērķis ir līdz 30% samazināt darba negadījumu skaitu.

Produktu piedāvājums

Grupas atbildība ir nodrošināt, lai tai piešķirtais uzticības kredīts, kas saistīts ar ekoloģiski atbildīgu produktu klāstu, tiek pārvērsts pamatotā un uzticamā informācijā klientiem.

Uzņēmējdarbības ētika

Grupas mērķis ir ieviest skaidru ētisku politiku un noteikumus, lai respektētu tiesiskās prasības par konkurences un korupcijas jautājumiem un gādātu, lai visi darbinieki ir zinoši un apmācīti šajos jautājumos.

 

Enerģija

Grupa un tās meitas uzņēmumi strādā pie enerģijas patēriņa procesu uzlabošanas, lai palielinātu enerģijas efektivitāti savās ražotnēs, noliktavās un birojos, kā arī attīstītu alternatīvus enerģijas avotus.

 

 

Prasmes un daudzveidība

Grupa izstrādā politiku, kas balstās uz darbinieku zināšanām  un prasmēm, vairo ikviena grupas darbinieka radošu un profesionālu izaugsmi.

 

 

paperman