Pakalpojumi

Videi  draudzīgu produktu sortiments

Visiem mūsu produkcijas piegādātājiem ir ISO 14001 sertifikāts, kas apliecina videi draudzīgu produktu ražošanu EMAS sertificētās rūpnīcās. Antalis Latvijas sortimenta produktu ražošanā netiek izmantots elementārais hlors, daudzi papīra veidi tiek ražoti no koksnes, kas iegūta atbildīgi apsaimniekotos mežos. To garantē mežu sertifikācijas programmas FSC un PEFC.

Piedāvājam arī papīru un aploksnes no otrreizēji pārstrādātām šķiedrām, ar ekomarķējumiem, vairākumam uzņēmuma sortimenta higiēnas produktiem piešķirta Ziemeļvalstu gulbja zīme.

Visu mūsu produktu piegādātāju un ražotāju svarīgākais uzdevums ir neapstāties pie sasniegtā un meklēt arvien jaunas iespējas ražot produktus, nodarot iespējami mazāko kaitējumu videi vai strādājot pavisam bez kaitējuma. Šobrīd mūsu videi draudzīgo produktu sortimentā ir pasaulē atzīti zīmoli, kuri ražoti no 100% otrreizējās šķiedras vai kuru sastāvā ir 25%, 30%, 50%, 70% otrreizējā šķiedra.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par FSC, PEFC logo iekļaušanu jūsu klientu drukas darbos un komunikāciju materiālos, lūdzam sazināties ar mūsu Biroja un kvalitātes sistēmas vadītāju Gunitu Kokinu, tālr.: + 371 67 100 811, gunita.kokina@antalis.com.

Atbildes uz jautājumiem par videi draudzīgu produktu izvēli, šo produktu ražošanu un pielietojumu varat iegūt, sazinoties ar Produktu tehnisko konsultanti Ingu Strautmani, tālr.: +371 67 878 128, inga.strautmane@antalis.com.

Mūsu uzņēmums FSC® (Forest Stewardship Council®) un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Piegādes ķēdes sertifikātus saņēma 2007. gada novembrī. Kopš 2010. gada augusta Antalis International sastāvā esam saņēmuši grupas (Multi-site) FSC® Piegādes ķēdes sertifikātu un PEFC Piegādes ķēdes sertifikātu.