Pakalpojumi

Ekoloģiskā  nekaitīguma vārdnīca

ISO14001ISO 14001 un ISO 14004 ir starptautiskas vides pārvaldības sistēmas. ISO 14001 satur prasības uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas sertificēšanai, reģistrēšanai un/vai pašdeklarēšanai. ISO 14004 vadlīnijas izstrādātas, lai sniegtu uzņēmumam vispārēju palīdzību vides pārvaldības sistēmā.
 
 
 
 
 
EMASEMAS (Eco-Management and Audit Scheme) standarts radīts, lai dotu iespēju brīvprātīgi iesaistīties vides pārvaldības sistēmā pēc vienotiem principiem visā Eiropas Savienībā. EMAS standarta mērķis ir sekmēt ekoloģiski saudzīgu saimniecisko darbību, uzdodot uzņēmumiem izvērtēt un uzlabot ietekmi uz vidi un nodot atklātībai patiesu informāciju.
 
 
 
 
 
FSCFSC (Forest Stewardship Council) – Mežu uzraudzības padome – ir neatkarīga starptautiska organizācija, kuras misija ir panākt, lai pasaules mežu apsaimniekošana noritētu ekoloģiski saudzīgi, sociāli lietderīgi un saimnieciski pamatoti. FSC marķējums pavada kokmateriālus no meža līdz gatavam izstrādājumam. FSC sistēma aptver mežsaimniecības sertifikāciju (FM) un piegādes ķēdes sertifikāciju (CoC), nodrošina gatavā izstrādājuma izsekojamību, lai galīgo produktu varētu pārdot kā sertificētu. Piegādes ķēdes sertifikātam ir jābūt visiem uzņēmumiem, kuri iesaistīti ražošanas un piegādes ķēdē. Vairāk informācijas – www.fsc.org.
 
 
 
PEFCPEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) – Eiropas mežu sertificēšana un saudzīga mežu apsaimniekošana – ir nevalstiska organizācija. Lai galaproduktu varētu pārdot un marķēt kā PEFC sertificētu, mežsaimniecības uzņēmumiem jābūt meža apsaimniekošanas sertifikātam, bet visiem citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar apstrādi vai pārdošanu, – piegādes ķēdes sertifikātam. Vairāk informācijas – www.pefc.org.
 
 
 
 
EU-flowerEiropas Kopienas ekomarķējums Ekopuķīte veicina tādu galaproduktu izstrādi, kuru lietošana samazina negatīvo ietekmi uz vidi, sekmē resursu efektīvu izlietošanu un augstu vides aizsardzības līmeni un sniedz patērētājiem patiesas un zinātniski pamatotas ziņas par marķētajiem ražojumiem.
 
 
 
 
 
nordic swanZiemeļvalstu gulbja zīme (Nordic Swan Label) ir kritēriji, kas apliecina tīrāku produkta ražošanas procesu, kas saudzē dabu un kurā izmanto mazāk enerģijas. Gulbja zīme garantē, ka izstrādājums atbilst stingrām ekoloģijas un kvalitātes prasībām.
 
 
 
 
 
blue angelEkomarķējums Zilais eņģelis (Blue Eco Angel) tiek piešķirts precēm, kas salīdzinājumā ar līdzīgām ir mazāk kaitīgas videi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta izejvielām
(piemēram, no makulatūras ražots papīrs ir videi mazāk kaitīgs nekā papīrs, kas ražots tieši no koksnes).
 
 
 
 
 
Mēbiusa lapaMēbiusa lapa. Triju bultiņu nozīme ir šāda: savākšana – pārstrāde – otrreizēja izmantošana (pirkšana). Baltas bultiņas uz balta fona norāda, ka ražojums vai ražojuma iepakojums ir otrreizēji izmantojams (recyclable). Melnas bultiņas uz balta fona vai baltas bultiņas uz melna fona norāda, ka ražojums vai iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantota materiāla (recycled). Dažādās zemēs otrreizējās izmantošanas sistēmas apzīmējums var atšķirties.
 
 
 
 
tcfTCF (Totally Chlorine Free) nozīmē, ka celulozes balināšanā nav izmantoti hlora savienojumi. Papīra augstā baltuma pakāpe iegūta, izmantojot citus savienojumus, kas nepiesārņo vidi, piemēram, skābeklis, peroksīdi vai sārmi.
 
 
 

 
ecfECF (Elemental Chlorine Free). Celulozes balināšanā mazākā mērā ir izmantots arī hlora dioksīds, taču nekādā gadījumā ne elementārais hlors.
 
 
 
 

 
pcfPCF (Process Chlorine Free). Papīra ražošanā no pārstrādātās izejvielas nav izmantots elementārais hlors. Var tikt lietots arī apzīmējums SCF (Secondarily Chlorine Free).
 
 
 
 
 
 
carbon neutralCarbon Neutral. Ražojums tiek apzīmēts ar Carbon Neutral, ja ražošanā, pārvadāšanā, lietošanā izdalītais oglekļa dioksīds ir vienāds ar daudzumu, ko no gaisa patērē jauniestādītie koki, vai ja atbilstoši vides piesārņojumam tiek veikti ieguldījumi atjaunojamajā enerģijā.
 
 
 
 
 
carbon footprintCarbon Footprint. Metode, kā noteikt uzņēmuma darbībā radušos oglekļa dioksīda daudzumu. CO2 ir gāze, kas izraisa siltumnīcas efektu un klimata pārmaiņas. Tā rodas, dedzinot derīgos izrakteņus. Parasti izmešus mēra tonnās gadā.
 
 
 
 
 
paper_profilePaper Profile ir ražojuma ekoloģiskā informācija, kuru lieto vadošie Eiropas papīra izstrādājumu ražotāji, lai pircējiem būtu iespējams saņemt vienotus un salīdzināmus datus par ražojumu ietekmi uz vidi. Vairāk informācijas – www.paperprofile.com.