Pakalpojumi

Darbs  komandās

Mēs augstu vērtējam sadarbību ar klientiem, īpaši to, cik ļoti viņi mums uzticas. Mūsu uzdevums un atbildība ir, saglabājot sasniegto, meklēt jaunus virzienus un jaunas mūsdienīgas sadarbības formas. Un vienmēr ar pozitīvu skatu nākotnē.

Sadarbības pamats ar klientiem ir mūsu klientu apkalpošanas komanda – produktu konsultanti un Klientu servisa grupa.

Katram mūsu uzņēmuma klientam ir piesaistīts pārdošanas pārstāvis, kurš strādā komandā ar Klientu servisa asistentēm, lai piesaistot kolēģus no Iepirkuma grupas, Noliktavas, Tehniskā servisa, Finanšu grupas, Mārketinga grupas, Paraugu servisa, IT speciālistiem un uzņēmuma vadību, rūpētos par klientiem – no ikdienas pasūtījumu pieņemšanas līdz viņu īpašām vajadzībām piemērotākā risinājuma izstrādei.