Pretenziju pieteikums

Pretenziju_iesniegsana_259x194.png

Pretenziju  pieteikums

“Pretenzijas pret papīra kvalitāti” iesniegšana.

Ārkārtīgi reti, tomēr gadās, ka klientam rodas šaubas par piegādātā papīra kvalitāti. Taču ne vienmēr vainīgs ir papīrs. Mēs visi zinām, cik komplicēta ir kvalitatīva iespieddarba tapšana. Šajā procesā ir iesaistīti organizētāji, izejmateriālu piegādātāji, izpildītāji un, protams, produkta lietotāji. Katrs no mums var pieļaut kļūdu. Iedomāsimies situāciju, ka noticis ārkārtējs gadījums. Radušās pamatotas aizdomas, ka piegādātais papīrs neatbilst noteiktajiem standartiem un/vai specifikācijai. Tas nozīmē, ka jāiesniedz pretenzija papīra pārdevējam.


Pirmām kārtām jāapzinās, ka vairumtirgotājs papīru neražo un ka pretenzija tiks pārsūtīta papīra ražotājam. Savukārt papīra ražotājs savu darbību balsta uz Starptautiskajiem vispārējiem papīra un kartona pārdošanas noteikumiem un pretenzijas izskata atbilstoši tiem. Mēs dzīvojam Latvijas Republikā un mums jāievēro Latvijas normatīvie akti, bet, izpildot dažas ļoti vienkāršas un loģiskas prasības, pretenzija atbildīs ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajiem normatīviem un tiks izskatīta daudz ātrāk un pieņemamāk. Papīra ražošanā jāveic 9–17 komplicētas operācijas, un tā ražotājs apzinās, ka ir iespējamas kļūdas un papīra defekti. Tāpēc arī pareizi noformētas pretenzijas izskatīšana notiek objektīvi.

  • “Pretenzijas pret papīra kvalitāti” iesniegšanas noteikumi

    (pdf dokuments)

  • Pretenzijas pieteikuma veidlapa

    (pdf dokuments)

paperman