Formāti

Papīra formāti

A sērija

Papīra formāti

B sērija

Papīra formāti

RA sērija

Papīra formāti

SRA sērija

A0 841 x 1189 mm

B0 1000 x 1400 mm

RA0 1220 x 860 mm

SRA0 1280 x 900 mm

A1  594 x 841 mm

B1 700 x 1000 mm

RA1 860 x 610 mm

SRA1 900 x 640 mm

A2  420 x 594 mm

B2 500 x 700 mm

RA2 610 x 430 mm

SRA2 640 x 450 mm

A3  297 x 420 mm

B3 350 x 500 mm

RA3 430 x 305 mm

SRA3 450 x 320 mm

A4  210 x 297 mm

B4 250 x 350 mm

RA4 305 x 215 mm

SRA4 320 x 225 mm

A5  148 x 210 mm

B0+ 1020 x 1440 mm

SRA3+ 320 x 460 mm

A3+ 329 x 483 mm

B1+ 720 x 1020 mm

Aplokšņu formāti Burbuļaplokšņu formāti

Iekšējais izmērs / Ārējais izmērs

B4 250 x 353 mm

A/11           120 x 175 mm                  100 x 165 mm

B4 EXP  250 x 353 x 20 mm

B/12           140 x 225 mm                  120 x 215 mm

C3 324 x 458 mm

C/13           170 x 225 mm                  150 x 215 mm

C4 324 x 229 mm

D/14           200 x 275 mm                  180 x 265 mm

C5 229 x 162 mm

E/15           240 x 275 mm                  220 x 265 mm

C6 114 x 162 mm

F/16           240 x 350 mm                  220 x 340 mm

C65 114 x 229 mm

G/17           260 x 350 mm                  240 x 340 mm

DL 110 x 220 mm

H/18           290 x 370 mm                  270 x 360 mm

E4 220 x 312 mm

I/19           320 x 455 mm                  300 x 445 mm

E5 156 x 220 mm

K/20           370 x 480 mm                  350 x 470 mm

E65 110 x 220 mm

CD/S1         195 x 175 mm                  175 x 165 mm


EC4 229 x 318 mm

paperman